Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic 2

Thông số kỹ thuật