097 188 1886091 188 1885
(Mở cửa: 9h đến 18h30, chủ nhật 9h đến 16h)

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 4

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 2

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 3

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 5

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 6

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 7

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 8

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 9

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 10

Đánh giá, bình luận về Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng

Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này: Tuyệt vời quá