Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 4

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 2

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 3

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 5

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 6

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 7

Thông số kỹ thuật