Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 4

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 2

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 3

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 5

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 6

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic 7

Đánh giá, bình luận về Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có Mic

Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này: Tuyệt vời quá