Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 4

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 2

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 3

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 5

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 6

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 7

Đánh giá, bình luận về Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng

Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này: Tuyệt vời quá