Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 4

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 2

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 3

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 5

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 6

Tai nghe Ve Monk Plus màu Cà Phê (Coffee Gold) bản có Mic và tăng giảm âm lượng 7

Thông số kỹ thuật