097 188 1886091 188 1885
(Mở cửa: 9h đến 18h30, chủ nhật 9h đến 16h)

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 4

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 2

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 3

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 5

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 6

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 7

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 8

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 9

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 10

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 11

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 12

Đánh giá, bình luận về Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm

Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này: Tuyệt vời quá