Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 2

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 3

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 4

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 5

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 6

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 7

Thông số kỹ thuật