Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 2

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 3

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 4

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 5

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 6

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic 7

Đánh giá, bình luận về Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có Mic

Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này:

    Thông số kỹ thuật