(024)33 811 1880971 881 886
(Mở cửa: 9h - 18h30)

Ổ cứng SSD M2-PCIe 1TB Samsung 990 PRO NVMe 2280 (PCIe 4.0 x4)

Ổ cứng SSD M2-PCIe 1TB Samsung 990 PRO NVMe 2280 (PCIe 4.0 x4)
Xem tất cả 1 video7 ảnh