0971 881 8860785 881 886
(Mở cửa: 9h - 18h30)

Hướng dẫn sử dụng USB Lexar JumpDrive Fingerprint F35

594 ngày trước

B1: Cắm USB vào máy

B2: Chạy phần mềm đi theo USB

B3: Tạo phân vùng bảo mật, kích thước tùy theo nhu cầu sử dụng

Phân vùng sau khi tạo

B4: Tạo bảo mật vân tay cho USB

Bạn có thể tạo được nhiều user hơn

Các tin liên quan