0971 881 8860785 881 886
(Mở cửa: 9h - 18h30, HCM nghỉ chủ nhật)

USB 3.0

(22 sản phẩm)
Thương hiệu:   SanDisk (8)   Kingston (7)   Lexar (7)