0971 881 8860785 881 886
(Mở cửa: 9h - 18h30)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 13 5379-C3TI7501W

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 13 5379-C3TI7501W

Thông số kỹ thuật

Video sản phẩm Dell Inspiron 13 5379-C3TI7501W

Đánh giá, bình luận về Dell Inspiron 13 5379-C3TI7501W

Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này: Tuyệt vời quá